SEO Strategy
Image default
Linkbuilding

alles willen weten over loopbaanbegeleiding?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het supporten en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U bekomt persoonlijke begeleiding  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, gepassioneerdheid, talenten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt. Welke voetstappen moet ik zetten om de handige beroep te vinden? Wat is mijn capitulatie? Hoe gebruik ik mijn kwaliteiten optimaal. Een beantwoording op deze vraag bekomt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, ondernemers en carrièremannen- en mevrouwen.

Cheque besteld; hoe nu verder?

Stap voorwerpen. VDAB controleert of u recht heeft op jobcheques.

Zijn de loopbaancheques fiscaal aftrekbaar?

Wat als mijn loopbaancheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw jobcheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld automatisch teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de jobcheque.

 

Hoe zien jobcheques eruit?

Wij bevatten dat u het fijn vindt om te natellen of u in het bezit bent van een officiële loopbaancheque. De echte loopbaancheques kan u identificeren aan:

 Wat als ik mijn taak cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Als u de jobcheque onbenut laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een jobcheque aan te vragen behoud u.

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan verkrijgt u (binnen 14 dagen) uw loopbaancheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding volstaan.

Heeft u er wel recht op? Dan verkrijgt u van de firma Edenred een acceptgiro voor € 40,- via uw mail of post.

Heb ik recht op loopbaancheques indien ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw loopbaancheques reserveren. Wanneer uw opzeggingstermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te bestellen. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw tijd van verbrekingsvergoeding.

Beroep test

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de perfecte beroep voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de geschikte kant op met uw carrière? Mits u vragen heeft over uw loopbaan, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Ga naar loopbaantest.be vul slechts 12 vragen in en u bekomt meteen het resultaat in uw mailbox.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen beleven zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De vrijblijvende sfeer, de overzichtelijke opbouw en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en individuele begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te bijstaan bij wisselingen in uw leven. Heeft u moeite met veranderingen in uw werk of loopbaan? Raakt u de balans kwijt tussen uw baan- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raad. Dat advies escorteert u bij het vinden van een beantwoording op uw vraag. Samengevat, met de aandacht loopbaanbegeleiding lost u het probleem op. Enkele voordelen van loopbaanbegeleiding zijn: gunstig met loopbaancheques, een procesverloop geeft antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

Hoe ziet een jobcoachingtraject eruit?

Stap 2

Werkfase – Hoe is uw plaats op de arbeidsmarkt?

Heeft u na het loopbaantraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw trainer voor een gratis nazorggesprek. Daarin kijkt u tezamen met uw instructeur welke stappen u verder kunt nemen.

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwacht?

Terugkom-moment waarbij u samen een Afzonderlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange tijdsspanne. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Stuiten genomen acties, veranderingen, verbeterpunten.

Ontmoeting met uw carrière begeleider
Uitleg methode
Verwachtingen en beweegredenen doorspreken
Doorspreken van leer- en werkervaringen
Doelstellingen bepalen
Doe-opdrachten samenstellen

Afzonderlijk gesprek met uw carrière oefenmeester
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een loopbaantraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Afrondingsfase – Hebben we de doeleinde behaald?

Voor wie is Loopbaanbegeleiding Ucare?

Ik heb moeite om mijn personeel te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

U verlangt promotie maken of omtrent een paar jaar. En hoe kunt u uw leiderschap verbeteren of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Loopbaanbegeleiding is er voor alle, zelfstandigen, carrièremannen- en dames die met vragen worstelen over hun carrière en personeel die in hun opzegtermijn en termijn van verbrekingsvergoeding zitten. Enkele moeilijkheden waar u tegenaan loopt en waar loopbaanbegeleiding u mee helpt.

Ontslagen of in opzegtermijn?

Hoe kunt u zich verbeteren in uw betrekking, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u begeert meer uit uw carrière halen. Maar hoe doet u dit?

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur vakkundige loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het gebruikelijke tarief van twee carrière cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

Loopbaancheques

Wanneer komt u in aanmerking voor loopbaancheques

Woont u in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort?
Dan heeft u recht op loopbaanbegeleiding indien u in Vlaanderen of Brussel werkt.

Voor meer info : bezoek de bron van dit artikel