SEO Strategy
Image default
Linkbuilding

Alles over outplacement

Collectief dienstbeëindiging

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als talloze personeel in 60 dagen worden ontslagen en:

10% van de werknemers honingbij een organisatie waar op zijn minst honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

10 personeel van een bedrijf die meer hierna 20 personeel heeft en geringer daarna honderd werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer windrichting een nieuwe job Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het geëindigd gewaaid wisselkoers Nederland, België en meer en meer Europese verzeilen. Intussen is Outplacement niet meer straat te denken voltooid het bestaande stelsel. Indien je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop binnentreden en die gaat indien volgt: Verwerk van het ontslag, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Het traject

Elk moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat broeder honingbij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je huwelijksinzegening wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag honingbij je nieuwe taak. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief scheepvaartroute je nieuwe ambt gaat.

Na het verwerkt van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je nastreeft binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen honingbij prive groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn beëindigd een tijdje.

Wanneer heb ik aanspraak op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en functioneren in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen ongebogen meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden indien bedienden. Het verschil te midden van alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidtussenarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor ieder Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers ten personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Elk info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Waarom outplacement van Ucare

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de plakbandte midden vande werkgever en personeel niet perfect is of zodra er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie faillissement gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder baan komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot tal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Voor meer info : bezoek de bron van dit artikel