SEO Strategy
Image default
Industrie

Ingenieurs zijn handig in de industrie

Ingenieurs zijn handig in de industrie en ze zijn ook erg belangrijk. Ingenieurs zijn werkzaam in heel veel vakken. Zij hebben een oog op technische vakken en helpen daarmee een goede maatschappij in stand te houden. Ingenieurs maken bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen of berekeningen voor bruggen, gebouwen, wegen, havens en zelfs leidingen die in onder de grond liggen die voor de elektriciteit of water zijn. Zonder een ingenieur zouden we niet heel ver gekomen zijn. Gelukkig maar dat de mensen zo slim kunnen zijn! 

Wat doet een ingenieur precies?

Er zijn ontzettend veel verschillende ingenieurs dus het hangt van het vak af waar een ingenieur zich precies op richt. Een voorbeeld van een ingenieur in de civiele techniek: ingenieurs in de civiele techniek richten zich vooral op het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid tussen mensen en van de maatschappij. Ze zorgen ervoor dat alles wat aan de grond vast zit of onder de grond ligt goed blijft functioneren. Zo heeft een brug bijvoorbeeld onderhoud nodig of moet deze gerenoveerd worden. Denk bijvoorbeeld ook aan de havens, vaarwegen, gebouwen of snelwegen. Dit wordt allemaal in de gaten gehouden door gemeente en overheid. Zodra er iets moet gebeuren, word een opdracht naar een ingenieursbureau gestuurd. 

Een ingenieur in de bouw is weer iets anders, die richt zich alleen op gebouwen van bedrijven en woningen. De bouw ingenieur maakt technische tekeningen en berekeningen van het gebouw. Die werkt bijvoorbeeld veel samen met een architect.  

Zo zijn er nog veel meer ingenieurs in de industrie die zich ieder op hun eigen doel richten en samen hebben ze allemaal iets te maken met het onderhouden en verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid van de maatschappij. 

Ben je op zoek naar een ingenieursbureau in de civiele techniek? Neem dan contact op met het ingenieursbureau Maters en De Koning.