SEO Strategy
Image default
Bedrijven

Doe de vitaliteitscheck

Als ondernemer wil je natuurlijk dat je bedrijf zo optimaal mogelijk opereert. Het succes van een onderneming ligt voor een groot deel ook in de handen van de werknemers. Maar hoe zorg je ervoor dat je werknemers zich optimaal voor je onderneming inzet. Het is belangrijk dat de werknemers geloven in de visie die jij voor de onderneming hebt. Wanneer zij ook hart voor de zaak hebben en bereid zijn om zich hier zo optimaal mogelijk voor in te zetten dan kan dit leiden tot een succesvolle bedrijfsvoering.

Om inzicht te krijgen in het succes van uw bedrijfsvoering kun je tegenwoordig je bedrijf laten checken op vitaliteit. Lees je in op carrierepoort.nl. Een dergelijke vitalieitscheck bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt de vitaliteit van de medewerkers onderzocht. Dit wordt gedaan aan de hand van een vragenlijst die door alle medewerkers moet worden ingevuld. In deze vragenlijst worden er vragen gesteld over verschillende aspecten. Zo wordt onder andere de productiviteit van de medewerkers gemeten. Aan de hand van deze test ontvangt de medewerkers feedback in de vorm van een vitaliteitsrapport. Hierdoor krijgt de medewerker zelf ook inzicht in de eigen vitaliteit.

Daarnaast wordt ook de organisatie vitaliteit onderzocht. Dit wordt gedaan aan de hand van vier variabelen namelijk structuur, cultuur, energie en performance. Door de inzichten die aan de hand van dit onderzoek wordt er ook gekeken naar hoe er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd binnen uw onderneming waar de vitaliteit kan worden verbeterd. Vitaliteit onder uw werknemers kan worden verbeterd door middel van zakelijke coaching. Klik hier voor meer informatie.. Zakelijke coaching draagt bij aan het verbeteren van de competenties van uw werknemer. Dit kan leiden tot efficiëntere werknemers en organisatie.

Om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering binnen uw onderneming kan door middel van een vitaliteitscheck. Na een vitaliteitscheck krijgt u inzicht in waar er verbeteringen mogelijk zijn binnen uw onderneming. Aan de hand van deze vitaliteitscheck kan er een vitaliseringsprogramma worden opgezet waardoor de vitaliteit binnen uw onderneming verbeterd kan worden.

Voor meer info : bezoek de bron van dit artikel